Prof.Dr.Ali ÖZEK

 
 

İSLAM VE DEMOKRASİ TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI
İSAV, bugüne kadar millî ve milletlerarası 57 tane Tartışmalı İlmî Toplantı yap­mış ve bunların ürünlerini kitap hâline getirmiştir. Beşinci Uluslararası Tartışmalı İlmî Toplantının konusu İslâm ve Demokrasidir.
 
 
EVKAF TOPLANTISINDA SUNULAN TEBİĞ
8-10 eKİM 2009 tarihinde Medine-i Münevvere'de yapılan toplantıda sunulan "Mukayesetü'l-Evkafi'l-Cedide bitürkiye mea'l-evkafi'l-İslamiye" başlıklı Arapça tebliğ metni
 
 
ÇAĞIMIZIN AHLAK BUNALIMI VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI
24-26 Nisan 2009 / İstanbul Topkapı-Eresin Hotel'de İslami İlimler Araştırma Vakfı tarafından gerçekleştirilen Çağımızın Ahlâk Bunalımı ve Çözüm Arayışları konulu Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı açılış konuşmasının Türkçe ve İngilizce metinlerinin tamamı için TIKLAYLINIZ.
 
 
MATURİDİ TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İslami İlimler Araştırma Vakfınn müştereken düzenlenlediği "Büyük Türk Bilgini İmam Mâtürîdî ve Mâtürîdîlik” konulu Tartışmalı İlmî Toplantı 22 Mayıs 2009 Cuma günü, 14.00-19.00 saatleri arasında Bağlarbaşı Kültür Merkezi Salonu’nda; 23-24 Mayıs 2009 Cumartesi ve Pazar günleri ise 09.30-19.00 saatleri arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Salonu’nda akdedilmiştir. Bu toplantının açılış konuşmasının Türkçe, Arapça ve İngilizce metinlerine ulaşmak için TIKLAYINIZ...
 
 
Namaz ve cami
18-19 Ekim 2008 tarihinde yapılan Namaz ve cami konulu toplantının açış konuşması
 
 
KÜRT MESELESİ
Kürt meselelesinin dünü ve bu günü
 
 
AİLE ve AHLAK
Dünya İslam Birliği'nin Mekke'de 31 Mayıs-2 Haziran 2008 tarihlerinde tertiplediği İNSANLIĞIN ORTAK OLDUĞU AİLE VE AHLAK konulu toplantıda sunduğum Arapça tebliğ metnimdir.
 
 
DİN EĞİTİMİ TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI


AÇILIŞ KONUŞMALARI


Prof. Dr. Ali ÖZEK
İslâmî İlimler Araştırma Vakfı Başkanı

17-19 Kasım 2006 tarihleri arasında İSAV'ın tertiplediği Avrupa Birliği Sürecinde Dinî Kurumlar ve Din Eğitimi konulu toplantı 12. uluslararası toplantıdır.

“Avrupa Birliği Sürecinde Dinî Kurumlar ve Din Eğitimi” konusu oldukça önemli bir konudur. Zira insanlık tarihi boyunca ve günümüzde toplumları yönlendiren etken din duygusu ve inancının oluşturduğu dünya görüşü olmuştur. Kim ne derse desin insanı yöneten onun inancıdır. Bu sebeple insanın hayatında dinin yeri ve etkisi belirgindir. Batıda aydınlanma çağı başladığı andan itibaren her ne kadar dinin rolü azalmış gibi görülse de aslında azalmamış, ancak şekil ve kabuk değiştirmiştir. 20. Asırda dünyada yapılan misyonerlik faaliyetlerine bir göz atarsak görürüz ki, dine karşı ilgi azalmamış, bilakis çoğalmıştır.
 
 
HAC MENASİKİ
MENASİKÜ'L-HAC TEBLİĞ METNİ
 
 
RAMAZAN ve ORUÇ
Orucun şer'î tarifi şöyledir: Oruç tutmaya ehliyetli bir kimsenin imsak vaktinden iftar zamanına kadar vücudun bâtın hükmünü hâiz olan iç kısmına bir şey idhal etmek ve cima yap­maktan, ibadet niyetiyle kendini tutması yâni menetmesidir.

 
 
 

 
New Page 1

ANA SAYFA  |  BİYOGRAFİ  |  ESERLERİ  |  RESİMLERİ  |  ZİYARETÇİ DEFTERİ

             Copyright 2006 © Prof. Dr. Ali ÖZEK